Užživatelé mohou ve svém volném čase využžívat našše terapeutické dílny a rehabilitační pomùcky:

  • keramická dílna – točení na hrnčířském kruhu
  • práce s pedigem
  • výtvarné činnosti
  • vaření
  • práce v parku a ve skleníku
  • hudebně pohybová terapie
  • sportovní aktivity – hřišště, kola, procházky, b쾞ky, bazén
  • rozumová a společenská terapie – čtení, psaní a terapie ke spol. chování vystupování, internet  

 

Terapeutické dílny a rehabilitace

Ukázky výrobků našich klientů