Tasovská metoda modelování (TMM) je světovou novinkou v řemeslně-výtvarných činnostech lidí se zdravotním postižžením. Je určena těm, kteří nemohou využžít nabídky klasického výtvarně řemeslného vzdělání. Umožžňuje lidem se zdravotním postižžením při práci s hlínou autorsky samostatný trojrozměrný výtvarný projev založžený na vlastních dovednostech autora, nikoliv na napodobování jiných.

Tasovská metoda modelování vychází z přednosti lidí se zdravotním postižžením. Na rozdíl od práce s keramikou se nepoužžívá při práci s hlínou voda, pracuje se bez pomoci nástrojù, nepoužžívá se hrnčířský kruh, výrobek se modeluje barevnými hlínami, materiálem je šamotová hlína.

Dílna Tasovské metody modelování (TMM) ve Zbožží vznikla v roce 2006. První dva roky se utvářel kolektiv lidí vhodných pro tuto práci.

Základní kriteria pro práci v dílně jsou:

  • zájem o práci (zpočátku to nemusí to být nevyhnutelně zájem o práci s hlínou, jelikožž pracovníci mohou mít zkreslené představy o této práci)
  • schopnost docházet do dílny pravidelně.

Aktuálně v dílně pracuje osm stabilních pracovníků pod vedením jednoho učitele. Pracuje se pět dní v týdnu, pracovní doba je individuálně upravena vzhledem k hendikepu pracovníka.

Výroba je rozdělena do třech částí:

  • tvorba výrobků dle katalogu
  • volná tvorba (tvorba ponechána zcela volbě pracovníka)
  • výuka nových technik a typů výrobků

S provozem dílny souvisí dalšší aktivity jako je účast na řemeslných symposiích a trzích řemesel,pořádání výstav a návšštěvy dílen podobného zaměření.

K dobrému provozu dílny též přispívá její umístění mimo prostory zařízení. Podmínky v dílně se tím přiblížžily podmínkám v b쾞ných dílnách.

Tato práce dodává lidem s hendikepem radost a pocit uspokojení z toho, žže dokᾞí samostatně vytvořit věc, kterou ocení ostatní lidé. 

Tasovská metoda modelování v praxi